Uczenie się w czasie COVID-19

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób uczenia się naszych uczniów. Zapytano 1200 studentów na całym świecie, jak przystosowują się do tego nowego środowiska nauki i jak czują się z powodu swoich postępów.

Badanie dotarło do uczniów z ponad 100 krajów na całym świecie, od młodzieży szkolnej po niezależnych dorosłych uczniów. Naszymi 10 najlepszymi krajami uczestniczącymi w badaniu były Brazylia, Turcja, Wietnam, Meksyk, Rosja, Indie, Chiny, Hiszpania, Włochy i Polska. Trzy najlepsze typy uczniów to uczniowie niezależni, studenci college’u lub uniwersytetu oraz uczniowie prywatnych szkół językowych.

Co jest dla uczących się wyzwaniem?

Nic dziwnego, że połowa uczniów, którzy wzięli udział w naszym badaniu, stwierdziła, że nauka na odległość jest trudniejsza, niż im się wydawało. Przecież pandemia COVID-19 zaskoczyła nas wszystkich i nie było wyraźnego odniesienia mówiącego nam, czego możemy się spodziewać i jak zarządzać nagłym przejściem na naukę online. Około 25% osób biorących udział w ankiecie uznało, że uczenie się na odległość jest takie, jak sobie wyobrażali, i taki sam odsetek uznał, że jest ono łatwiejsze, niż myśleli.

Trzy najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją uczniowie w tych bezprecedensowych czasach, to zarządzanie czasem, motywacja i komunikacja. Wśród uczestników panowała przytłaczająca zgoda co do tego, że umiejętności mówienia są najtrudniejsze do przećwiczenia w domu. Brak interakcji twarzą w twarz z nauczycielami i rówieśnikami skłonił wielu uczniów do zwrócenia się w stronę narzędzi cyfrowych, takich jak YouTube i Zoom.

A co z motywacją?

Nasze badanie wykazało, że osoby uczące się samodzielnie w domu czują się bardziej zmotywowane podczas blokady niż uczniowie, którzy zazwyczaj uczą się w szkole. Najważniejsze działania, które uczniowie uznali za szczególnie motywujące, to korzystanie z materiałów znalezionych w Internecie (np. filmów z YouTube) oraz bezpieczna przestrzeń online, w której mogą ćwiczyć i uczyć się. Materiały offline, takie jak książki, nadal okazały się być pomocne i motywujące.

Ponieważ motywacja jest dużym wyzwaniem dla uczących się, interesowało nas, jak nasi respondenci czują się ze swoimi postępami. Ogólnie rzecz biorąc, uczniowie czuli, że robią postępy w nauce języka podczas nauki w domu. Dali sobie średnią ocenę 3,5 na 5. Pytani o to, co było dla nich najbardziej pomocne w nauce zdalnej, uczniowie wskazywali na: możliwość zobaczenia dowodów swojej nauki, otrzymywanie odpowiedzi na pytania i otrzymywanie informacji zwrotnych od swoich nauczycieli.

Jak uczący się czują się w przyszłości?

Patrząc w przyszłość, uczniowie stwierdzili, że średnio chcieliby robić około 60% swojej nauki online. Liczba ta była nieco wyższa w przypadku dorosłych i niezależnych uczniów (67%) i niższa w przypadku uczniów szkół podstawowych i średnich (53%). Do głównych zalet uczenia się przez Internet, które zacytowali, należą: możliwość nauki w dowolnym momencie, dostęp do szerokiej gamy materiałów oraz możliwość obserwowania wyników i postępów.

Zobacz również: Korepetycje z języka polskiego – inter-esse.pl