Czesne – Uniwersytet w Kopenhadze

Wnioskodawcy posiadający obywatelstwo kraju spoza UE/EOG lub kraju nienależącego do Unii Europejskiej muszą opłacić czesne. Z zasady tej nie podlegają wnioskodawcy posiadający zezwolenie na pobyt stały w Danii â lub zezwolenie z możliwością stałego pobytu w Danii â.

Czesne wynosi od 10.000 do 17.000 EUR na rok akademicki, w zależności od programu.

Opłaty są wypłacane corocznie lub dwa razy w roku, w zależności od programu. Wraz z ofertą wstępu studenci otrzymają informacje na temat tego, jak i kiedy należy zapłacić za naukę, a także termin płatności. W przypadku przyjęcia we wrześniu, pierwsza opłata jest płatna w okresie kwiecień-maj.